ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПОРЯДКУ ПОДАННЯ СПОЖИВАЧАМИ ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ, ПРЕТЕНЗІЙ, НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ

 

    Порядок подання споживачами звернень, скарг, претензій та їх розгляду визначений нормативно-правовими актами, перелік яких розміщений на цьому веб-сайті, а також Законами України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації» 

 

     Звернення може бути усним, викладеним громадянином і записаним посадовою особою на особистому прийомі чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, 

 

    У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина; викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги; письмове звернення повинно бути підписано заявником із зазначенням дати 

 

    Стосовно строків розгляду звернень, Законом встановлено, що вони розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. 

 

    Всі спори та суперечки, що виникають з питань тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв'язку з ним, якості постачання електричної енергії або загрози електробезпеки, а також інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між постачальником і споживачем, вирішуються шляхом переговорів у прозорий, справедливий і швидкий спосіб.

 

    У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів, споживач має право звернутися із заявою про вирішення спору до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – Регулятор, НКРЕКП) у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та/або передати спір на розгляд до суду у відповідності до чинного законодавства України. 

   

    Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України "Про звернення громадян". Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором. Рішення, прийняте Регулятором у ході досудового розгляду спору, є обов’язковим до виконання учасниками спору і може бути оскаржене в суді.

 

ПРОПОЗИЦІЇ, ЗАЯВИ, СКАРГИ, ПРЕТЕНЗІЇ, А ТАКОЖ ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ МОЖНО ПОДАВАТИ:

 

 • в письмовому вигляді за адресою: Україна, 02149, місто Київ, просп. Бажана Миколи, будинок 28, кв. 60
 • в електронному вигляді на e-mail: teutenergy@gmail.com
 • за телефоном для звернення споживачів: +38 (097) 519 99 18 

 

Місцезнаходження кол-центру для обслуговування споживачів: Україна, 07413, Київська область, Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Промислова, буд.15, кімната 1-2

 

Відповідальна особа:  директор Тішевська Ірина Вячеславівна

Час роботи: пн-пт з 09.00 до 18.30 

 

ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОВІДОМЛЕНЬ ПРО ЗАГРОЗУ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕЦІ ТА ЇХ РОЗГЛЯДУ ТОВ «ТЕУТ ЕНЕРДЖІ»

 

 1. Дії працівників споживача або свідків нещасного випадку чи аварії, яка становить загрозу електробезпеці: 
  1. Строк подачі інформації: негайно.
  2. Порядок подання інформації: для працівників споживача – повідомити безпосереднього керівника працівника або іншу уповноважену особу споживача; для інших свідків – повідомити за номером телефону ТОВ «ТЕУТ ЕНЕРДЖІ»+38 (097) 519 99 18 або адресою електронної пошти, зазначеною в Інформації (при цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеці»)
  3. Дії: необхідно дотримуватись безпечної відстані від місця події, сповістити про небезпеку оточуючих, запобігти наближенню до місця аварії випадкових перехожих чи тварин та негайно повідомити про те, що сталося, у порядку, визначеному у пп. 2 розділу I.
 2. Дії керівників або інших уповноважених осіб споживача у разі отримання повідомлення про нещасний випадок чи аварію, яка становить загрозу електробезпеці:
  1. Строк подачі інформації: негайно.
  2. Порядок подання інформації: повідомити за номером телефону ТОВ «ТЕУТ ЕНЕРДЖІ»+38 (097) 519 99 18 або адресою електронної пошти, зазначеною в Інформації (при цьому в темі звернення обов’язково зазначається «Загроза електробезпеці»).У разі пожежі на об’єктах додатково повідомити за допомогою засобів зв`язку відділ цивільного захисту, пожежної безпеки та мобілізаційної роботи, оперативно- диспетчерську службу за тел. 101.
  3. Дії: керівники або інші уповноважені особи споживача повинні оцінити ситуацію і визначити наслідки від настання нещасного випадку або інших подій, які становлять загрозу електробезпеці, організувати, за необхідності, надання першої медичної допомоги, прийняти невідкладні заходи щодо недопущення подібних подій та негайно повідомити про те, що сталось, у порядку, визначеному у пп. 2 розділу II.

 

ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ, ПОРЯДОК ТА РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ ЗА НЕДОТРИМАННЯ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ

 

    З метою захисту прав споживачів НКРЕКП затверджено гарантовані стандарти якості надання послуг з електропостачання, компенсації споживачам за їх недотримання.

    Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій споживачам за їх недотримання, затвердженим постановою НКРЕКП від 12.06.2018№375, визначено 6 гарантованих стандартів для електропостачальника та компенсації за їх недотримання.

 

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ

за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальника

 

Підпункт Порядку

Гарантований стандарт

Розмір компенсації споживачам, грн

Періодичність надання

побу товим

непобутовим

малим непобутовим

іншим

Підпункт 1 пункту 3.3 глави 3

Надання даних про споживання електричної енергії

5 роб. днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 2 пункту 3.3 глави 3

Розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів

30 днів

200

400

600

одноразово

розгляд звернень/скарг/ претензій споживачів, якщо під час розгляду звернення необхідно здійснити технічну перевірку або провести експертизу засобу комерційного обліку

45 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 3 пункту 3.3 глави 3

Розгляд звернення споживача щодо перевірки правильності рахунка за електричну енергію

5 роб. днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 4 пункту 3.3 глави 3

Урахування суми відповідної компенсації за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг оператора системи у кінцевому рахунку споживача за електричну енергію

30 днів

200

400

600

одноразово

Підпункт 5 пункту 3.3 глави 3

Виставлення рахунка електропостачальником (у паперовій або електронній формі)

Строк, визначений договором та/або ПРРЕЕ

100

200

400

одноразово за зверненням споживача

Підпункт 6 пункту 3.3 глави 3

Виставлення рахунка електро-постачальником з правильними даними про ціну, вартість та обсяг спожитої електричної енергії

100

200

400

одноразово за зверненням споживача

 

 

   У разі ненадання електропостачальником компенсації споживач має право самостійно звернутися із заявою до електропостачальника. У разі необґрунтованої відмови у наданні компенсації або залишення заяви без розгляду споживач може звернутися до НКРЕКП.

Компенсація за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг електропостачальником не надається у випадках:

 

 1. недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг було спричинено доведеними форс-мажорними обставинами;
 2. відмови споживача в письмовому вигляді від отримання компенсації;
 3. виставлення невірного рахунка з вини ППКО, який не є ОСР (у випадку недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг електропостачальника, визначеного підпунктом 6 пункту 4.3 глави 4 Порядку);
 4. відсутності на момент виплати компенсації договірних відносин між споживачем, який мав право на компенсацію, та електропостачальником;
 5. отримання письмової відмови споживача у наданні інформації про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби) під час укладання договору про надання послуг з постачання електричної енергії.

 

ПОСИЛАННЯ НА ВЕБ-СТОРІНКИ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ТА ПІДПРИЄМСТВ

 

Контакти

Адреса: Україна, 02149, м.Київ, просп. Бажана Миколи, будинок 28, квартира 60

Місцезнаходження кол-центру для обслуговування споживачів:  Україна, 07413, Київська область, Броварський р-н, с. Пухівка, вул. Промислова, буд.15, кімната 1-2

Телефон: +38 (097) 519 99 18

Email: teutenergy@gmail.com

Директор: Тішевська Ірина Вячеславівна

Режим роботи контактної точки: понеділок - п'ятниця 09:00 - 18:30